W ośrodku do zdrowia, pod okiem ludzi, w tym weterynarzy, wracać będą m.in. sarny, lisy, jeże, dziki. Po rekonwalescencji zwierzęta wrócą na wolność.

Ośrodek zajmie około 3 ha, jego budowa jest kwestią kilku lat. Jeśli nie będzie problemów z finansowaniem, mógłby rozpocząć działalność w 2021 r. Szacowany koszt inwestycji to ponad 18 mln zł.

Pilotujący projekt radny Wojciech Krzysztonek (PO) powiedział, że w tym roku Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przeznaczy 150 tys. zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu, a 500 tys. zł z budżetu miastu zostanie przekazane na projekt budowlany.

W wieloletniej prognozie finansowej miasta na realizację inwestycji jest też zabezpieczone 5 mln zł (2 mln zł na 2020 r. i 3 mln zł na 2021 r.). Miasto spróbuje też pozyskać pieniądze od sponsorów.

Radny podkreślił, że każdego roku w Krakowie notuje się liczne interwencje związane z dzikimi zwierzętami. - Z informacji uzyskanych z MPO wynika, że liczba śmiertelnych zdarzeń ze zwierzętami wahała się w latach 2013-2017 od 711 do 919 rocznie. Dane obejmują prawdopodobnie jedynie zwierzęta większe - zaznaczył.

Od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. trwały konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec miasta mógł wziąć udział. Ostatecznie zebrano 363 formularze konsultacyjne i bezapelacyjnie (360 do 3) zwyciężyły Lasy Tynieckie. Za tą lokalizacją opowiedziała się również Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska UMK. Zlecono także wykonanie opracowań dotyczących budowy ośrodka i jego kosztów, które również potwierdziły, że najkorzystniejsza jest trzyhektarowa działka w Lasach Tynieckich.