Celem spotkania było zaplanowanie wspólnych działań obydwu resortów w ramach programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach", ze szczególnym naciskiem na promocję polskich artykułów rolno-spożywczych. Na rynkach o istotnym znaczeniu dla rozwoju eksportu, czyli w Azerbejdżanie, Indiach, Indonezji, Mongolii, Wietnamie, Malezji, Turkmenistanie i krajach bałkańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia) planowane są kampanie promocyjne i wystawiennicze, a także misje przyjazdowe do Polski zagranicznych handlowców i dziennikarzy.

W Warszawie powstanie specjalny show-room żywnościowy eksponujący walory polskich produktów.

Jak powiedział minister Marek Sawicki, w Polsce jest wiele gospodarstw wielkotowarowych, które są zapleczem eksportu, ale nie możemy też zapominać o 700 tys. gospodarstw o powierzchni kilku lub kilkunastu hektarów, które mogą uzyskać samodzielność ekonomiczną dzięki sprzedaży bezpośredniej. Potencjał ten może pozwolić na przegonienie Austrii, która jest liderem w przetwarzaniu żywności w gospodarstwach.