Bezpieczeństwo żywnościowe i jakość tego, co spożywamy oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu to zadania, które stoją przed współczesnym rolnictwem. Oprócz działań natury politycznej, gospodarczej i naukowej konieczne jest także przeprowadzenie akcji zmierzających do podnoszenia świadomości dotyczącej roli, zadań i celów pracy rolnika. Warto więc wiedzieć jak duży jest jego wkład w codzienne życie każdego, bez wyjątku człowieka.

W dobrze pojętym interesie nas wszystkich potrzebna jest zmiana utartego stereotypu myślenia o rolnictwie i ludziach pracujących na roli. Przeciętny obywatel powinien mieć świadomość wielofunkcyjności rolnictwa, które tworzą miliony ludzi i ich wpływu na tak zwane dobra publiczne; krajobrazy rolnicze, bioróżnorodność obszarów wiejskich, jakość i dostępność wody, funkcjonalność gleb, stabilność klimatu, jakość powietrza, zmniejszenie ryzyka powodzi, czy pożarów, ochronę środowiska, dobrostan i zdrowie zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności.

Szczególną rolę w tym procesie powinny odgrywać firmy związane z branżą oraz wiodący rolnicy świadomi znaczenia zrównoważonego gospodarowania.

Jednym z narzędzi, które ma służyć podnoszeniu świadomości społecznej jest kampania firmy Pöttinger ”Wszyscy potrzebujemy rolnictwa”. Producent maszyn rolniczych w swojej kampanii zwraca uwagę na ochronę gleby i paszy, a najnowsze rozwiązania techniczne opiera na wiedzy i najlepszej praktyce. Generalnie, celem działania firmy Pöttinger jest nie tylko sprawność i efektywność pracy maszyn, ale również taki ich wpływ na środowisko, który zapewni zrównoważone i wieloletnie gospodarowanie.

Pöttinger zachęca do udziału w kampanii i udostępnianie hasła ”Wszyscy potrzebujemy rolnictwa” przede wszystkim w mediach społecznościowych. Dodatkowo w sieci dilerskiej oraz podczas targów rolniczych będzie można otrzymać bezpłatne naklejki z napisem ”Wszyscy potrzebujemy rolnictwa”. Warto ulokować taką naklejkę w widocznym miejscu (np. na szybie swojego auta), aby to hasło dotarło do jak najszerszej grupy odbiorców.

Przecież to prawda, że wszyscy potrzebujemy rolnictwa!