Wartość eksportowanych na Ukrainę produktów rolno-spożywczych osiągnęła w 2021 r. poziom 811 mln euro, o 7 proc. wyższy niż w 2020 r. i 2,6 razy wyższy w odniesieniu do 2009 r.

"Ukraina jest umiarkowanie ważnym rynkiem zbytu dla produktów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski o dużym potencjale rozwojowym. W 2021 r. na rynek ukraiński trafiły produkty rolno-spożywcze, których wartość stanowiła ponad 2 proc. polskiego eksportu tych towarów ogółem", poinformowało PAP Biuro Analiz i Strategii KOWR.

Dynamika importu przewyższa jednak dynamikę eksportu. W latach 2009-2021 import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski stanowił około 4 proc. wartości krajowego importu. W 2021 r. wartość importowanych z Ukrainy towarów żywnościowych wyniosła 919 mln euro i była o 27 proc. wyższa niż w 2020 r. oraz ponad sześciokrotnie wyższa niż w 2009 r.

W 2021 r. Polska miała ujemne saldo obrotów żywnością z Ukrainą, ukształtowało się ono na poziomie 107 mln euro wobec dodatniego salda w 2020 r. wynoszącego 38 mln euro i 167 mln euro w 2009 r.

Największą pozycją eksportową w handlu artykułami rolno-spożywczymi były produkty mleczne. Szczególnie duży wzrost wartości eksportu tej grupy towarowej odnotowano w latach 2020-2021. W ubiegłym roku na ukraiński rynek trafiły polskie produkty mleczne o wartości 123 mln euro, co stanowiło 15 proc. udział w eksporcie rolno-spożywczym do tego kraju. W strukturze asortymentowej dominującą pozycję zajmowały sery i twarogi (79 proc. udziału w wywozie produktów mlecznych na Ukrainę), jak również masło i tłuszcze mleczne, jogurty i napoje fermentowane oraz mleko płynne i śmietana (po 6 proc.).

Ważnymi artykułami eksportowymi do tego kraju były także produkty paszowe, owoce i ich przetwory oraz wyroby cukiernicze.

Natomiast w imporcie z Ukrainy dominowały tłuszcze roślinne. Wartość importu tej grupy towarowej wyniosła 360 mln euro, co stanowiło 39 proc. wartości importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy ogółem. W strukturze asortymentowej dominujący udział miał olej sojowy i jego frakcje (52 proc. wartości - 188 mln euro), olej słonecznikowy (31 proc. - 110 mln euro) oraz olej rzepakowy (16 proc. - 58 mln euro).

Ważną pozycję w imporcie zajmowały także produkty paszowe, na przywóz których wydatkowano 157 mln euro, co stanowiło 17 proc. wartości importu towarów żywnościowych z rynku ukraińskiego. Sprowadzano przede wszystkim makuchy (55 proc. wartości - 87 mln euro), głównie słonecznikowe i sojowe. (PAP)