W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego na nabycie pakietu 4.975 udziałów Skarbu Państwa stanowiących 9,21 proc. kapitału zakładowego Spółki PHU „AGROMA" Wałcz Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, została wybrana oferta złożona przez Agrima Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. Inwestor zaproponował 10 zł za jeden udział Spółki tj. 49750 zł.