Minister Krzysztof Jurgiel wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim przedstawili dziś w Ministerstwie Rolnictwa nową „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012- 2020”, przygotowaną na podstawie przyjętej przez rząd we wtorek 14 lutego „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

Na tym dokumencie będzie się opierało, przynajmniej w założeniu, większość działań rządu do następnych wyborów. Cele są szczytne, zakładają stworzenie warunków do wzrostu dochodów mieszkańców Polski, wzrostu zamożności Polaków i zmniejszenia liczby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Strategia ma włączać w procesy rozwojowe „wszystkie grupy społeczne i terytoria”.

- To nie jest tak, że my teraz rozpoczynamy pracę – powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Zadeklarował, że te prace trwały przez ostatni rok.  

W strategii znalazły się następujące projekty strategiczne: 

Źródło: MRiRW. Fot.Shutterstock
Źródło: MRiRW. Fot.Shutterstock

Na konferencji poinformowano, że polskie specjalności żywnościowe są jedną z 12 branż eksportowych, „stanowiących ważną pozycję eksportową kraju, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie”. To jest powtórzenie informacji z planu Morawieckiego, który rząd ogłosił rok temu, ale przyjął właśnie w ostatni wtorek. Na realizację wszystkich strategii przez następne 3 lata, do 2020 roku, rząd przeznaczy 1,5 bln zł.  

Jakie są pomysły rządu wobec rolnictwa? Na 15 minutowej konferencji Krzysztof Jurgiel w błyskawicznym tempie omówił 12 projektów dotyczących sektora rolno-spożywczego.

Wiceminiester Zarudzki zapowiadał, że priorytetowe będzie zwiększanie konkurencyjności gospodarstwo lokalnych i producentów rolno-spożywczych. Projekty resortu zakładają też powstanie „Paktu dla obszarów wiejskich” oraz rozwój infrastruktury dla obszarów wiejskich. W tym – poprawia dostępności komunikacyjnej, inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poprawa dostępu do internetu, baza usług społecznych i kulturalnych, w tym szkół, przedszkoli i „obiektów zdrowia”.

Strategia powtarza niektóre założenia rządu z ubiegłego roku, przypomniała sektory strategiczne, które „mają stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki”.

Jednym z tych strategicznych sektorów jest żywność wysokiej jakości.  Zapytany o wsparcie eksportowe minister Jurgiel zapewniał, że eksport żywności będzie nadal wspierany.

Do 2020 r. na realizację strategii przeznaczonych zostanie 1,5 bln zł. Ekonomiści jednym głosem mówią, że taki plan jest potrzebny, ale liczne pytania i wątpliwości budzi sposób jego wdrażania i realizacji. Podczas konferencji w ministerstwie rolnictwa politycy PiS przedstawili same ogólne punkty, zadania i cele. Na szczegóły, terminy i konkretne projekty przyjdzie jeszcze poczekać.