- Laur Gospodarności to święto samorządu wiejskiego. Konkurs powstał, aby wyróżnić gminy, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz rozwoju swoich wspólnot. Cieszy nas, że do 2. edycji konkursu dużą liczbę zgłoszeń nadesłały gminy z regionów, które w zeszłym roku nie uczestniczyły w rywalizacji o „Laur Gospodarności". Pokazuje to, że „Laur Gospodarności" staje się ważną nagrodą dla samorządów i podmiotów z nimi współpracujących - powiedział Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

„Laur Gospodarności" to konkurs dedykowany gminom wiejskim i miejsko-wiejskim, które najefektywniej pozyskiwały i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz najlepiej zrealizowały projekty wspierające rozwój lokalnych przedsiębiorców i społeczności. O tytuł „Lauru Gospodarności" w tym roku gminy ubiegają się w 3 kategoriach:
- Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej,
- Rozwój kapitału społecznego,
- Harmonijny rozwój.