Największa kwota - 200 tys. zł - przypadła powiatowi kieleckiemu; najniższe kwoty - po 50 tys. zł - otrzymało 15 gmin. Promesy na sfinansowanie prac remontowych starostom, burmistrzom i wójtom wręczył w Kielcach wicepremier Przemysław Gosiewski.

Wicepremier podkreślił, że w tym roku łącznie 38 świętokrzyskich jednostek samorządu terytorialnego otrzymało 8,5 mln zł z budżetu państwa na odbudowę uszkodzonej przez powodzie z lat poprzednich infrastruktury komunalnej.

Gosiewski dodał, że rząd przeznaczył ponadto 600 tys. zł na zasiłki dla 305 rodzin z 17 gmin, które w maju i lipcu tego roku dotknęły powodzie i huragany.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Soloch zapowiedział, że przygotowywany jest program całościowej regulacji górnego biegu Wisły, który obejmie m.in. świętokrzyski odcinek rzeki. Inwestycja ma być realizowana do 2020 r.

Źródło: PAP