Dane statystyczne pokazują, że coraz więcej jest ferm dużych; zmniejsza się natomiast liczba mikro-gospodarstw.

GUS w czerwcu 2007 r. przeprowadził badanie "Struktura gospodarstw rolnych". Wykazało ono, że liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 354 tys., tj. o 12 proc. w porównaniu z danymi Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku.

Największą, 21-proc. dynamikę spadku, odnotowano w przypadku gospodarstw do 1 hektara. O 7,6 proc. wzrosła natomiast liczba gospodarstw największych, o powierzchni 50 ha i więcej.

Najwięcej gospodarstw było w woj. mazowieckim (13 proc. ogółu), małopolskim (12,5 proc.), podkarpackim (11,6 proc.). Najmniej było w woj. lubuskim (1,8 proc.) i zachodniopomorskim (2,2 proc.).

Badania wykazały, że 1 czerwca 2007 r. działalność rolniczą prowadziło 2 mln 391 tys. gospodarstw, w tym 1 mln 741 tys. miało powierzchnię powyżej 1 ha. O dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegało się 1 mln 452 tys. gospodarstw.

Ponad 115 tys. gospodarstw prowadziło działalność gospodarczą inną niż rolnicza. Jednak było ich mniej o 14 proc. w porównaniu z 2005 r., kiedy to GUS przeprowadził podobne badanie.

Gospodarstwa te zajmowały się głównie świadczeniem usług przy pomocy własnego sprzętu, agroturystyką, przetwórstwem produktów rolnych, przetwarzaniem drewna, rękodziełem i akwakulturą.

Według GUS, ponad 908 tys. gospodarstw zużywało na własne potrzeby powyżej 50 proc. wartości wytworzonej produkcji rolnej.

Z badania wynika, że prawie 41 proc. osób kierujących gospodarstwem ma wykształcenie rolnicze lub kurs rolniczy. Najwyższy odsetek gospodarstw, w których rolnik posiadał takie wykształcenie, był w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, najmniejszy - w woj. śląskim i podkarpackim.

Wyższe wykształcenie rolnicze posiadało 1,6 proc. kierujących gospodarstwem.

Prawie 70 proc. kierujących gospodarstwem miało ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa. W 96,6 proc. przypadków użytkownik był jednocześnie osobą kierującą gospodarstwem.

Źródło: PAP