Stypendia wynosić będą po 380 zł. Na dodatkowe dofinansowanie będą mogli liczyć także nauczyciele, opiekujący się zdolnymi uczniami.

Program pomocy stypendialnej dla uczniów z ubogich rodzin ma rozpocząć się od przyszłego roku szkolnego. Stypendia przyznawane będą w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" realizowanego przez Urząd Marszałkowski a finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego. O stypendium będzie mógł starać się uczeń, w którego domu dochód na członka rodziny nie przekracza 1008 zł netto.

Kryterium dochodu na członka rodziny, choć najważniejsze, nie będzie jedynym. "Stypendia uzyska 200 uczniów, którzy w specjalnie przygotowanym rankingu okażą się najlepsi. Oceniać będziemy oczywiście wyniki w nauce, a także osiągnięcia na olimpiadach i w konkursach" - powiedział Rzętkiewicz.

Co roku ma być przyznawanych 200 takich stypendiów. Tegoroczne będą wypłacane do września 2009 r. Na dodatkowe dofinansowanie mogą liczyć także nauczyciele. "Każdy z uczniów, który otrzyma stypendium, będzie miał swojego nauczyciela prowadzącego. Taki opiekun będzie mógł uzyskać comiesięczną gratyfikację w maksymalnej wysokości 30 proc. stypendium, które zostało przyznane jego podopiecznemu" - informuje Rzętkiewicz.

Na przełomie lutego i marca ma zostać ogłoszony przetarg na jednostkę, która zajęłaby się przyjmowaniem i oceną wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski o pierwsze stypendia będzie można składać najpóźniej do końca czerwca tego roku.

Źródło: PAP