PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

2008 rok w rolnictwie - pod znakiem protestów

Kończący się 2008 r. był trudny dla rolnictwa. Przebiegał pod znakiem protestów; niezadowolenie wyrażali producenci trzody, zbóż, plantatorzy buraków oraz owoców miękkich. Pogorszyła się dochodowość sektora.W grudniu 2007 roku pojawiła się w naszym kraju ptasia grypa. Chorobę udało się opanować i już w styczniu zostały zniesione ograniczenia w produkcji drobiu. Drobiarze oszacowali, że z powodu wystąpienia tej choroby ponieśli wielomilionowe straty.

Od czerwca w Polsce trwała susza - dotknęła 1/3 polskich gmin, powodując ogromne straty. Najbardziej ucierpieli rolnicy z woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Rząd przyznał pomoc poszkodowanym.

Przez wiele miesięcy rozmawiano na temat reformy systemu ubezpieczeń rolnych. Projekt nowelizacji ustawy o KRUS, przygotowany przez resort rolnictwa i zakładający zróżnicowanie składek na KRUS, został przyjęty przez rząd i trafił do podkomisji, która ma się nim zająć na początku 2009 r.

STYCZEŃ
3.1. Pracownicy cukrowni Lublin i plantatorzy buraków pikietowali przed urzędem wojewódzkim w Lublinie przeciwko likwidacji cukrowni, zaplanowanej przez Krajową Spółkę Cukrową (KSC). Zamknięcie cukrowni było związane z unijną reformą cukru, która nakazuje krajom członkowskim zmniejszenie produkcji tego surowca.
9.1. Unijni eksperci weterynaryjni uznali, że ptasia grypa w Polsce jest już pod kontrolą, ale Bruksela do 16 stycznia przedłużyła zakaz eksportu drobiu z zagrożonych stref.
10.1. Pracownicy Cukrowni Łapy i plantatorzy pikietowali w obronie zakładu. KSC zaplanowała jego likwidację.
16.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zniósł wszystkie strefy zapowietrzenia i zagrożenia, wprowadzone w związku z wystąpieniem w grudniu 2007 r. ognisk ptasiej grypy w tym regionie.
19.1. W Berlinie ministrowie rolnictwa Polski Marek Sawicki i Federacji Rosyjskiej Aleksiej Gordiejew podpisali porozumienie w sprawie uznawania polskich certyfikatów fitosanitarnych.
23.1. Ponad 300 producentów trzody chlewnej z całej Wielkopolski protestowało przed urzędem wojewódzkim w Poznaniu przeciwko niskim cenom mięsa wieprzowego w skupie.
23.1. Premier odwołał prezesów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
29.1. Około 100 rolników - hodowców drobiu i trzody chlewnej z Warmii i Mazur - pikietowało Urząd Wojewódzki w Olsztynie, domagając się podwyżek cen skupu mięsa oraz wstrzymania nielegalnego importu mięsa z USA i Ameryki Południowej.
31.1. Wojewoda mazowiecki ogłosił, że w województwie mazowieckim nie ma ptasiej grypy i uchylił rozporządzenia określające obszar zapowietrzony i zagrożony.

LUTY

6.2. Około 200 producentów buraków cukrowych z Podlasia protestowało przed Sejmem przeciwko planom zamknięcia cukrowni w Łapach.
13.2. Ok. tysiąca rolników protestowało w Warszawie przeciwko niskim cenom skupu trzody chlewnej. Podobny protest odbył się przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy.
28.2. Komisja Europejska (KE) ogłosiła, że do roku 2010 Polska będzie musiała dodatkowo zredukować produkcję cukru o 149,9 tys. ton. W ramach trwającej od 2006 roku reformy rynku cukru w UE, Polska zredukowała produkcję o 239,3 tys. ton, czyli ok. 13,5 proc. jej wielkości z roku 2006. Roczna kwota produkcji została ograniczona do 1 mln 576 tys. ton.

MARZEC

4.3. Rosja zniosła czasowe ograniczenia na import produktów drobiarskich z Polski. Obowiązywały one od 6 grudnia 2007 r.
17.3. KE zdecydowała, że polscy rolnicy będą mogli produkować od kwietnia 9,568 mln ton mleka rocznie. Kwota dla Polski została zwiększona na 2008 r. o 190 tys. ton.
18.3. Rada Ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej przedłużyła do końca 2013 r. uproszczony system dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.
18.3. Krajowa Spółka Cukrowa poinformowała o zamiarze likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Chodziło o dalszą redukcję produkcji w zamian za uzyskanie unijnej pomocy restrukturyzacyjnej dla KSC.

KWIECIEŃ

9.4. Kancelaria Premiera przeprowadziła kontrolę w Agencji Rynku Rolnego. Dotyczyła ona sprawdzenia wydatków rzeczowych, płac i polityki kadrowej. Związana była z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media.
10.4. Ukraina zniosła obowiązujący od prawie czterech miesięcy zakaz importu polskiego drobiu.
29.4. Premier Donald Tusk odwołał Bogdana Twarowskiego z funkcji prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR).

MAJ
9.5. Nowym prezesem ARR został Władysław Łukasik - wcześniej wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
29.5. Warszawska Giełda Towarowa (WGT) uruchomiła Elektroniczną Giełdę Żywca Wieprzowego, na której trzodą chlewną można handlować przez internet. Transakcje takie miały przyczynić się do wyznaczenia równowagi cenowej.
30.5. W Warszawie rozpoczął się Światowy Kongres Rolników, po raz pierwszy zorganizowany w Polsce. Uczestniczyło w nim ok. 370 delegatów z całego świata (zakończył się 7 czerwca).

CZERWIEC

11.6. W woj. zachodniopomorskim rozpoczęło się szacowanie strat w uprawach rolnych w związku z panującą tam suszą.
12.6. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o związkach zawodowych rolników, która przewiduje dotowanie z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych w UE w latach 2008- 2013. Na 2008 roku przewidziano na ten cel ok. 4 mln zł.
17.6. Sąd Rejonowy w Białymstoku zarejestrował Polską Izbę Mleka (PIM) - pierwszą w kraju organizację branży mleczarskiej o charakterze izby gospodarczej.
20.6. Powstała koalicja na rzecz biopaliw. Zawiązały ją: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.
26.6. Sejm znowelizował ustawę o paszach. Przesuwa ona termin zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych na 2013 r.

LIPIEC

24.7. Do KE trafił wniosek Polski o udzielenie pomocy hodowcom drobiu, którzy ponieśli straty w 2007 r. w wyniku ptasiej grypy. Wnioskowana pomoc - to 19 mln 153 zł.
24.7. Minister rolnictwa Marek Sawicki zarządził kontrolę resortową w związku z doniesieniami medialnymi o nieprawidłowościach w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Według resortu, nie wykazała ona istotnych naruszeń przepisów prawa, ale stwierdzono kilka uchybień.
28.7. Około 60 rolników z powiatu grójeckiego protestowało przed ministerstwem rolnictwa przeciwko niskim cenom skupu wiśni.

SIERPIEŃ

6.8. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) podał, że w trzeciej dekadzie lipca klęską suszy dotkniętych było 951 gmin Polski (31 proc.) oraz 21 proc. gruntów ornych.
10.8. Na aukcji Koni Arabskich za 13-letnią klacz Kwesturę wyhodowaną w Michałowie zapłacono 1 milion 125 tys. euro. To najwyższa cena jaka kiedykolwiek osiągnięta została za konia na aukcji w Janowie Podlaskim (Lubelskkie).
12.8. Na początku miesiąca suszą dotkniętych było jeszcze 8 proc. (237) gmin w Polsce oraz 3 proc. gruntów ornych Najbardziej suszę odczuła Wielkopolska.
17.8. Odbyły się kolejne rozmowy producentów jabłek i przedstawicieli zakładów przetwórczych w sprawie umów kontraktacyjnych na skup tych owoców. Rolnicy chcieli, by cena skupu jabłek przemysłowych wynosiła 30 groszy za kilogram. Przemysł był temu przeciwny.
19.8. Wojewoda wielkopolski oszacował, że gospodarstwa z tego regionu straciły z powodu suszy ponad miliard złotych.
20.8. Sadownicy protestowali przed zakładami przetwórstwa owoców Steinhauser w Warce. Domagali się wyższej ceny skupu jabłek przemysłowych. W kolejnych dniach okupowane były także inne zakłady przetwórcze. Organizatorem akcji był Związek Sadowników RP.
26.8. Rada Ministrów zdecydowała, że dla rolników poszkodowanych przez suszę przeznaczy ok. 245 mln zł.

WRZESIEŃ
4.9. Pełnomocnik ds. walki z korupcją Julia Pitera poinformowała media, że wyniki kontroli potwierdziły nepotyzm w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
4.9. Minister rolnictwa Marek Sawicki podpisał wniosek o odwołanie prezesa KRUS Romana Kwaśnickiego.
4.9. Od tego roku realizowany jest program zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej. Do końca lipca przebadano prawie 600 tys. świń, stwierdzając zakażenie wirusem u 7,8 proc. zwierząt.
10.9. Producenci jabłek i przetwórcy podpisali porozumienie w sprawie ceny skupu jabłek przemysłowych. Cena została ustalona na poziomie 0,28 złotych za kilogram. Przetwórcy nie przestrzegali porozumienia, obniżając cenę nawet do 15 gr za kg.
17.9. Premier odwołał, na wniosek ministra rolnictwa, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciecha Kuźmińskiego. Powodem była utrata zaufania do szefa Agencji.
30.9. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianach w ubezpieczeniu społecznym rolników. Zakłada on zróżnicowanie składek w oparciu o kryterium wielkości gospodarstwa.

PAŹDZIERNIK

10.10. Kilkuset członków NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych protestowało przed siedzibą ministerstwa rolnictwa. Złożyli petycję w sprawie złej sytuacji na polskiej wsi.

10.10. Tomasz Nawrocki został prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).
10.10. Premier powołał na stanowisko prezesa KRUS Henryka Smolarza.
14.10. Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskała stałą akredytację od ministra finansów.
17.10. KE poinformowała, że na wniosek Polski, poparty przez wiele państw UE, przywróci zniesione w ubiegłym roku cła na import zboża do Unii Europejskiej.
21.10. Rolnicy zablokowali w Brzeźnie (Lubelskie) drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Protestowali przeciwko zniesieniu przez UE ceł na import zbóż, co - ich zdaniem - spowodowało nadmierny import taniego ziarna z Ukrainy.
23.10. Około 100 rolników zrzeszonych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) protestowało przed Ministerstwa Gospodarki. Rolnicy wyrażali niezadowolenie z powodu złej sytuacji na rynku zbóż.
28.10. Do prac w podkomisji został odesłany projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zakłada on zróżnicowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Do końca roku podkomisja nie podjęła prac nad projektem.

LISTOPAD
10.11. Rosja cofnęła zakaz importu polskich produktów pochodzenia roślinnego. Obowiązywał on od listopada 2005 r.
12.11. Dotychczasowy zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Janusz Związek został powołany przez premiera na szefa Inspekcji Weterynaryjnej.
18.11. Około 200 rolników z NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych demonstrowało przed siedzibą KE w Brukseli, domagając się wyższych cen interwencyjnych skupu zboża i dopłat eksportowych do produktów mleczarskich.
19.11. Kilka tysięcy plantatorów tytoniu z całej UE, w tym około 600 z Polski, protestowało w Brukseli przeciwko zapowiadanej od 2010 roku likwidacji dopłat do produkcji.
24.11. Kilkuset rolników protestowało przed warmińsko-mazurskim urzędem wojewódzkim w Olsztynie przeciwko pogarszającej się sytuacji w rolnictwie.
25.11. Prezydent Lech Kaczyński zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przewidującą odrolnienie wszystkich gruntów rolnych w miastach.

GRUDZIEŃ
8.12. W Irlandii wykryto mięso skażone dioksynami. Ustalono, że około 700 ton wieprzowiny z niebezpiecznymi substancjami trafiło do Polski.
17.12. Kilkuset rolników zrzeszonych w NSZZ "S" Rolników Indywidualnych (RI) protestowało przed gmachem resortu rolnictwa i Kancelarią Premiera. Domagali się dialogu z rządem i rozwiązania bieżących problemów rolników.
19.12. Sejm uchwalił ponownie nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, odrzucając tym samym weto prezydenta Lecha Kaczyńskiego do tej ustawy.

Źródło: PAPPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.