Jak wynika z opublikowanych przez MRiRW danych w 2014 r. nastąpiły znaczne zmiany w kierunkach sprzedaży nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Obecnie ok. 73 proc. eksportu kierowane jest na rynek UE, czyli 23 proc. punktów procentowych więcej w strukturze niż przed rokiem.
Zmiany te są pokłosiem pojawienia się ognisk ASF na terytorium Polski w styczniu 2014r., które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego z Polski m.in. w Chinach, Korei, Japonii, Rosji. Zaprzestanie eksportu do tych krajów przyczyniło się do 53-proc. spadku wolumenu sprzedaży na rynkach pozaunijnych. Byłby on jeszcze głębszy, gdyby nie znaczny wzrost sprzedaży do USA i Hongkongu, do których sprzedaż w analizowanym okresie wzrosła prawie czterokrotnie (łącznie 45 tys. t. więcej niż przed rokiem).

Pojawienie się ASF w kraju, jak również utrudnienia w sprzedaży na wielu rynkach poza unijnych, spowodowało, że więcej surowca pozostało na rynku krajowym. Doprowadziło to do znacznych spadków cen żywca. Przed ASF ceny w Polsce były nieco wyższe niż w Niemczech. Niemniej na skutek trudnej sytuacji na rynku krajowym, sytuacja uległa odwróceniu. Ceny żywca w Polsce przez większość 2014 r. były nieco poniżej ceny niemieckiej. Zwiększyło to konkurencyjność polskiego surowca na rynku UE i przyczyniło się do zwiększonej sprzedaży. Potwierdzają to dane MRiRW za 2014 r., według których wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego zwiększył się w skali roku prawie o 24 proc. do poziomu 278 tys. t. Największe wzrosty odnotowano dla Niemiec (42 proc., o 12 tys. t), Włoch (20 proc., 8,7 tys. t) oraz Słowacji (20 proc., 6 tys. t) . W tym samym czasie import nieprzetworzonego mięsa wzrósł o 2 proc. do poziomu 618 tys. t.
Spadek eksportu i niewielki wzrost importu pogłębiły deficyt w handlu mięsem wieprzowym w Polsce. W skali roku wzrósł on o 77 tys. t do poziomu 238 tys. t.

Jak wynika z opublikowanych przez MRiRW danych w 2014 r. nastąpiły znaczne zmiany w kierunkach sprzedaży nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Obecnie ok. 73 proc. eksportu kierowane jest na rynek UE, czyli 23 proc. punktów procentowych więcej w strukturze niż przed rokiem.
Zmiany te są pokłosiem pojawienia się ognisk ASF na terytorium Polski w styczniu 2014r., które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego z Polski m.in. w Chinach, Korei, Japonii, Rosji. Zaprzestanie eksportu do tych krajów przyczyniło się do 53-proc. spadku wolumenu sprzedaży na rynkach pozaunijnych. Byłby on jeszcze głębszy, gdyby nie znaczny wzrost sprzedaży do USA i Hongkongu, do których sprzedaż w analizowanym okresie wzrosła prawie czterokrotnie (łącznie 45 tys. t. więcej niż przed rokiem).

Pojawienie się ASF w kraju, jak również utrudnienia w sprzedaży na wielu rynkach poza unijnych, spowodowało, że więcej surowca pozostało na rynku krajowym. Doprowadziło to do znacznych spadków cen żywca. Przed ASF ceny w Polsce były nieco wyższe niż w Niemczech. Niemniej na skutek trudnej sytuacji na rynku krajowym, sytuacja uległa odwróceniu. Ceny żywca w Polsce przez większość 2014 r. były nieco poniżej ceny niemieckiej. Zwiększyło to konkurencyjność polskiego surowca na rynku UE i przyczyniło się do zwiększonej sprzedaży. Potwierdzają to dane MRiRW za 2014 r., według których wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego zwiększył się w skali roku prawie o 24 proc. do poziomu 278 tys. t. Największe wzrosty odnotowano dla Niemiec (42 proc., o 12 tys. t), Włoch (20 proc., 8,7 tys. t) oraz Słowacji (20 proc., 6 tys. t) . W tym samym czasie import nieprzetworzonego mięsa wzrósł o 2 proc. do poziomu 618 tys. t.


Spadek eksportu i niewielki wzrost importu pogłębiły deficyt w handlu mięsem wieprzowym w Polsce. W skali roku wzrósł on o 77 tys. t do poziomu 238 tys. t.