32 projekty dotyczą inwestycji związanych z budową wodociągów i sieci kanalizacyjnych, a jeden - przebudowy targowiska w Woli Łagowskiej (pow. kielecki).

Jak powiedział przed podpisaniem umów marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, na listach rezerwowych pozostało jeszcze 45 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, zbiórki odpadów komunalnych oraz odnawialnych źródeł energii z kwotą dofinansowania wynoszącą 19,5 mln zł. "Trwają starania w sprawie pozyskania tych pieniędzy z rezerwy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" - wskazał.

W czwartek przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy m.in. z takimi gminami jak Łagów, Nowa Słupia, Wiślica, Tarłów oraz Raków. Według Sławomira Kopacza, wójta Bielin położonych u podnóża Łysogór, dzięki dotacji zrealizowany zostanie projekt wart prawie 700 tys. zł. "Wybudujemy kanalizację w przysiółkach przylegających do Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego. Dla naszej gminy stawiającej na turystykę to bardzo ważne przedsięwzięcie" - powiedział Kopacz.

Jak przypomniał w rozmowie członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, było to jedno z ostatnich rozdań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do tej pory zakontraktowano już ponad 90 proc. środków z tej puli.

Jego zdaniem ostatnia dekada obecności Polski w Unii Europejskiej przyniosła "ogromny skok cywilizacyjny" na świętokrzyskiej wsi. Z danych Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w 2004 roku jedynie 7 proc. województwa było skanalizowane, a teraz jest to 46 proc.