II sesja konferencji poświęcona była znaczeniu reformy Wspólnej Polityki rolnej po 2013 r. Uczestnicy debatowali m.in. nad perspektywami polskiego rolnictwa w przyszłej WPR, wspieraniu rolnictwa przy uwzględnieniu porozumień handlowych w tym zobowiązania WTO oraz konieczności prowadzenia Narodowej Polityki Rolnej w ramach WPR. Podsumowując konferencję stwierdzono, iż potrzebna jest silna WPR o dwóch filarach, z których każdy pełni istotną rolę. Wspólna Polityka Rolna jest koniecznością. Bez tej polityki, bez istotnego wsparcia finansowego, rolnictwo europejskie skazane jest na upadek, którego skutki dotkną wszystkich.