Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie nad Jeziorem Czaplem. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.

Targi organizuje Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan z pomocą Urzędu Miejskiego w Żninie oraz firm: Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, Biura Usług Reklamowych Olejnik oraz Zofii Kozłowskiej - rolnika z Januszkowa.

Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2002 - w tych samych terminach, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów, powiększonych o Starostwo Powiatowe w Żninie. Współorganizatorami wystawy są: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus", Polska federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Uroczystego otwarcia XVII Pałuckich Targach Rolnych w Żninie dokonali: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Starosta Żnina Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Żnina Leszek Jakubowski, Przedsiębiorca, właściciel firmy INTER-VAX - Wacław Górny, Zofia Kozłowska, rolnik z Januszkowa, członek Zarządu Powiatu w Żninie, Wydawca Tygodnika Lokalnego „Pałuki" Dominik Księski.

Podczas Targów miały miejsce prezentacje trzody, bydła oraz zwierząt drobnych (drób, gołębie, króliki, szynszyle), pokazy championów tych zwierząt oraz pokazy pracy maszyn na polu pokazowym. Dodatkowo na stoiskach odbyło się wiele konkursów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa w pracy na roli, rozliczeń podatkowych. Odbył się także test sprawnościowy dla rolników. Polegał on na pokonaniu w jak najkrótszym czasie wyznaczonego toru przeszkód ładowarką schafer z umieszczoną w niej piłką. Dodatkowo rolnicy mogli przetestować prezentowany podczas pokazów sprzęt i dokładnie zaznajomić się z jego możliwościami.

Terminy Targów w kolejnych latach: 23-24 sierpnia 2014, 22-23 sierpnia 2015, 20-21 sierpnia 2016

Nagrodzeni hodowcy:

TRZODA CHLEWNA

Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby za superczempiona Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej otrzymał Daniel Walterski z miejscowości Lipniczki.

Czempioni

1. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Lucjana Adamusa za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek krzyżówkowych - Józef Waźbiński, Żnin

2. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek Wielka Biała Polska - Wanda i Jan Biegniewscy, Wronie

3. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek Polska Biała Zwisłoucha - Mieczysław Gołaś, Kijewo

4. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków mieszańcowych - Daniel Walterski, Lipniczki

5. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie Marka Domżały za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków rasy Wielka Biała Polska - OHZZ Chodeczek, Gospodarstwo Borzymie

6. puchar burmistrza Łabiszyna Jacka Kaczmarka za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków rasy Polska Biała Zwisłoucha - Robert Boniecki, Małszyce

Wiceczempioni

1. puchar przewodniczącego Rady Powiatu w Nakle Artura Michalaka za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek krzyżówkowych - Andrzej Januszewski, Gościeradz

2. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek krzyżówkowych - Marcin Tomczak, Juncewo

3. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek Wielka Biała Polska - Andrzej Januszewski, Gościeradz

4. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek Wielka Biała Polska - Andrzej Januszewski, Gościeradz

5. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek Polska Biała Zwisłoucha - Robert Boniecki, Małszyce

6. puchar burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków mieszańcowych - Mieczysław Gołaś, Kijewo

7. puchar Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus" za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków mieszańcowych - OHZZ Chodeczek, Gospodarstwo Borzymie

8. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Ryszarda Majchrzaka za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków rasy Wielka Biała Polska - Wanda i Jan Biegniewscy, Wronie

9. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzemesznie Wiesława Pokorskiego za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków rasy Polska Biała Zwisłoucha - Mieczysław Gołaś, Kijewo

10. puchar burmistrza Kcyni Piotra Hemmerlinga za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii knurków rasy Polska Biała Zwisłoucha - Marcin Gręźlikowski, Dobrzejewice

BYDŁO MLECZNE

Puchar prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika za superczempiona w kategorii bydła mlecznego otrzymał Grzegorz Ciszak z miejscowości Mamlicz

Czempioni

1. puchar prezydenta Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotra Depty za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałowic 12-16 miesięcy - Maciej Maciejewski, Dąbrówka Barcińska

2. puchar dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Bydgoszcz Marka Wrzały za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałowic ras mlecznych powyżej 16 miesięcy - Aleksander Jurek, Słębowo

3. puchar Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Tadeusza Zaborowskiego za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii krów mlecznych - Grzegorz Ciszak, Mamlicz

Wiceczempioni

1. puchar przewodniczącego Rady Gminy w Rogowie Ryszarda Kawki za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałowic 12-16 miesięcy - Tomasz Frasz, Dochanowo

2. puchar burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii jałowic ras mlecznych powyżej 16 miesięcy - Grzegorz Ciszak, Mamlicz

3. puchar Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Dyrektora ARiMR Andrzeja Owczarza za wiceczempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii krów mlecznych - Maciej Maciejewski, Dąbrówka Barcińska

WYSTAWA DROBNEGO INWENTARZA

1. puchar wójta Jezior Wielkich Zbysława Woźniakowskiego za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii drobiu ozdobnego - Anna Roszewska, Karbowo

2. puchar wójta Dąbrowy Mogileńskiej Marcina Barczykowskiego za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii królików - Mariusz Chmiel, Wiele

3. puchar wójta Rogowa Józefa Sosnowskiego za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kategorii gołębi - Kazimierz Nisgorski, Brodnica