Sygnatariuszami dokumentu są rektor UR prof. Włodzimierz Sady i wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Łączny koszt inwestycji, która ma być zrealizowana do jesieni 2022 r. to 65,4 mln zł, w tym 40 mln zł funduszy unijnych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty to wkład własny uniwersytetu.

"Będzie to największa inwestycja w historii naszego uniwersytetu" - powiedział rektor i zaznaczył, że "niezmiennie głównym zadaniem stojącym przed nowoczesnym rolnictwem pozostaje zapewnienie dostatecznej ilości bezpiecznej żywności dla rosnącej populacji ludzkiej".

Rektor zwrócił uwagę na rosnące wydatki spowodowane ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. - Ze względu na ich globalną skalę to bodaj najtrudniejsze z wyzwań, przed jakim stoi obecnie nauka, a szczególnie dziedzina nauk rolniczych - przekonywał i dodał, że o skali zjawiska w Polsce świadczy fakt, że w 2018 r. na rekompensaty strat z powodu suszy rząd przeznaczył ponad 2,2 mld zł.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski obecny na uroczystości również zwracał uwagę, że ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe Polaków. - Będzie to niezwykle ważny ośrodek innowacyjny - mówił o planowanym Centrum marszałek. Przypomniał, że w ostatnich latach na UR zrealizowano wiele ważnych inwestycji, m.in. oddano do użytku ośrodek medycy eksperymentalnej i wybudowano obiekty służące uniwersyteckiemu centrum medycyny eksperymentalnej.

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności stanie na terenie Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 3,1 tys. m kw. W Centrum mają pracować nie tylko naukowcy, ponieważ oferta badawcza skierowana będzie też do przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, a zwłaszcza do producentów i przetwórców.

Nakowcy będą tu pracować nad nowymi technologiami produkcji i przetwórstwa żywności - takimi, które poprawią jakość jedzenia (polepszą wartość odżywczą, wyeliminują szkodliwe składniki i alergeny) i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego. Nowa jednostka ma też poszukiwać nowych systemów pakowania i magazynowania żywności i przetwarzać odpady pochodzące z przemysłu spożywczego.

Działalność Centrum w dużej mierze skupiona będzie na ekologii i ochronie środowiska, poprzez m.in. maksymalne wykorzystanie potencjału surowców roślinnych i zwierzęcych oraz zapewnienie odzysku składników aktywnych substratów i ich wykorzystanie w np. w technologii żywności, medycynie i farmacji, przez rolnictwo i hodowlę zwierząt, na przemyśle paliwowym i kosmetycznym kończąc.

W części gospodarczej Centrum działać będą zespoły laboratoryjne, m.in.: linia piekarsko-ciastkarska z magazynem i młynem; minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw; linia mięsa wraz z magazynem oraz linia ryb.

W części niegospodarczej będą zespoły laboratoryjne, m.in. linia do produkcji soków, napojów i win z leżakownią win i magazynem; linia mleka z magazynem, laboratoria suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów.