Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 70-tych w Polsce wykonywano scalenia i wymiany gruntów na obszarze po 300 tys. ha rocznie, w latach 80-tych i 90-tych - 28 tys. ha, później nastąpiło załamanie tych procesów. Ciągle pozostaje do scalenia (poza scaleniami związanymi z budową autostrad) pond 430 tys. ha.