Natomiast 80 zł do sztuki wyniosła dopłata do prosiąt urodzonych w okresie kwiecień - czerwiec 2022, było to ryczałtowe wsparcie, które dopłata ryczałtowa od stada było na poziomie 2,4 tys. do 70 tys. zł.

W niedzielę w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi z udziałem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, rządu, rolników, przetwórców i handlowców. Przemawiający na nim wicepremier Kowalczyk mówił m.in. o pomocy dla hodowców trzody chlewnej.

Dozwolony będzie chów na własne potrzeby przy obniżonych wymaganiach dotyczących bioasekuracji. Zapowiedziano też obniżenie opłat za wystawianie świadectw zdrowia, a docelowo będą one zlikwidowane i zastąpione przez system elektroniczny identyfikacji przesyłek świń oparty o system Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZplus). Hodowcy trzody otrzymają dopłaty do paliwa rolniczego.

Dopłata do upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa wynosi 65 proc., jest możliwość ubezpieczenia kompleksowego łącznie z suszą, a także możliwość opłaty z cesji części dopłat bezpośrednich z ARiMR - czytamy na Twitterze resortu rolnictwa.

Z 40 do 100 tys. zł została zwiększona kwota przychodów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Ponadto zostały zniesione maksymalne limity dotyczące sprzedaży żywności konsumentom. Na targowiskach w piątki i w soboty są zagwarantowane bezpłatne miejsca do handlu dla rolników.

Ministerstwo przypomniało, że Krajowy Plan Strategiczny zatwierdzony został 31 sierpnia. Polska jest jednym z pierwszych 7 państw UE z zatwierdzonym planem. Jego budżet wynosi 25,2 mld euro, z tego 17,3 mld euro przeznaczone jest na I filar, 4,7 mld euro na II filar, a 3,2 mld euro stanowią środki krajowe.

W tym roku 11,4 tys. kół gospodyń wiejskich otrzymało 62,75 mln zł. Łącznie od 2019 r. do kół trafiło 197 mln zł. Kwoty wsparcia finansowego zostały zwiększone od 2021 r. o 2 tys. zł. Minister zapowiedział kolejne zwiększenie wsparcia.

Z funduszy na środowiskowych na rolnictwo kontynuowane będą dopłaty do wapnowania gleb, w sumie na ten cel w okresie 2019-2024 trafi do rolników 300 mln zł. Będą też środki na utylizację azbestu, a także na usuwanie folii rolniczych w wysokości 100 mln zł na lata 2023-2025. Ponadto w planach jest oddzielny program dla rolników na usuwanie azbestu, a latach 2023-2026 na ten cel zostanie przeznaczone co najmniej 100 mln zł - poinformował resort.