Jak poinformował mazowiecki urząd wojewódzki, dzięki dodatkowym środkom wykonane zostaną m.in. zabezpieczenia przeciwpowodziowe na rzekach: Radomka i Struga Wsolska (gmina Jedlińsk), Kraska (Grójec i Jasieniec), Wiązownica (Przytyk i Potworów) i Jabłonica (Borkowice).

Oprócz tych inwestycji, wyremontowany zostanie także wał przeciwpowodziowy wzdłuż Wisły na odcinku Głusiec-Świerże (gmina Kozienice), a magazyn przeciwpowodziowy w miejscowości Kamion (powiat sochaczewski) zostanie doposażony w niezbędny sprzęt. Powstanie również możliwość opracowania projektu budowy zbiornika wodnego na rzece Wiązownicy w Jagodnie (gmina Przytyk).

Mazowiecki urząd wojewódzki wyjaśnił, że kwota 5,5 mln zł dodatkowego dofinansowania, którą otrzyma warszawski WZMiUW, pochodzi z oszczędności przetargowych.

W sumie w 2013 r. WZMiUW otrzyma z budżetu wojewody mazowieckiego 115,7 mln zł, w tym 26 mln zł na realizację 21 projektów w z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi. W latach 2006-12 kwota przekazana na inwestycje związane z bezpieczeństwem powodziowym w woj. mazowieckim wyniosła ponad 296 mln zł.

W ubiegłym tygodniu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i marszałek województwa Adam Struzik podpisali porozumienie, dotyczące dostosowania planowania przestrzennego do potrzeb bezpieczeństwa powodziowego, wypracowania planu finansowania koniecznych działań i współpracy w zakresie organizacji specjalistycznych warsztatów i seminariów.

Jak podały wówczas urzędy wojewódzki i marszałkowski, w pracach wykorzystane będą ekspertyzy opracowane przez działający przy wojewodzie mazowieckim zespół ds. Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regonie Wodnym Środkowej Wisły. W ramach porozumienia prowadzona będzie również współpraca z samorządami ośmiu województw leżących w regionie wodnym Środkowej Wisły, dotycząca m.in. wykorzystania na inwestycje przeciwpowodziowe środków nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-20.

Na wrzesień zaplanowano międzyregionalne seminarium dla biur planowania przestrzennego, zarządów gospodarki wodnej oraz melioracji i urządzeń wodnych, którego celem będzie popularyzacja wiedzy uwzględniania ochrony przeciwpowodziowej przy tworzeniu lub aktualizowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Program "Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły" został zainicjowany przez wojewodę mazowieckiego w 2011 r. Projekt programu przyjął w 2012 r. komitet sterujący z udziałem m.in. ministra administracji i cyfryzacji, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz wojewodów: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W projekcie wskazano 808 różnych inwestycji przeciwpowodziowych, których łączny koszt szacowany jest na około 13,7 mld zł. Dalsze prace związane z programem będą prowadzone w ramach mającego powstać do sierpnia 2014 r. tzw. master planu dla dorzecza Wisły, opracowywanego przez Ministerstwo Środowiska.