Trzeba zaznaczyć, że tradycje nauczania rolnictwa na poziomie akademickim na ziemiach Polski sięgają końca XVIII wieku. Inicjatorem tych działań był ks. Hugo Kołłątaj.


Przez wiele lat tradycje te kontynuował m.in. Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten właśnie Wydział stanowił podstawę utworzenia w roku 1953 Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Uczelnia ta w 1972 r. została przemianowana na Akademię Rolniczą, a od 11 kwietnia 2008 r. funkcjonuje jako Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i poza jego granicami.