Jak poinformował zespół prasowy olsztyńskiego urzędu marszałkowskiego, w naborze uzupełniającym do konkursu wybrano m.in. projekt remontu i zakupu dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Głotowie pod Dobrym Miastem oraz projekt budowy placu zabaw w Baranowie pod Mikołajkami. Dofinansowano też budowę plenerowego miejsca spotkań przy wiejskiej świetlicy we Franciszkowie w gm. Iława.

- W tym roku dofinansowujemy projekty związane właśnie z placami zabaw i miejscami spotkań służących integracji mieszkańców danej wsi - powiedział Łukasz Bielewski z gabinetu marszałka.

W tegorocznej edycji konkursu "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla" samorząd województwa wsparł realizację 33 projektów dotyczących budowy i modernizacji placów zabaw. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 245 tys. zł. Nie wyczerpało to wszystkich funduszy przeznaczonych na tegoroczną edycję konkursu, stąd dodatkowy nabór.

O dofinansowanie w tym konkursie mogły ubiegać się samorządy lokalne, chcące wybudować place zabaw czy wyremontować obiekty historyczne i turystyczne w swoich miejscowościach. Maksymalne wsparcie wynosiło 8 tys. zł.

Konkurs "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" cieszy się od lat sporym zainteresowaniem mieszkańców wsi i małych miejscowości. Pozwala gminom zrealizować inwestycje znaczące dla lokalnych społeczności, które służą poprawie jakości życia i estetyki otoczenia. Dzięki nim miejscowości stają się też bardziej atrakcyjne dla turystów.