Powstanie i rozwój szkół rolniczych w Gołotczyźnie były możliwe dzięki Aleksandrze z Sędzimirów Bąkowskiej i Aleksandrowi Świętochowskiemu. W  1909 roku Aleksandra Bąkowska zalegalizowała u władz petersburskich „Fermę Praktyczną Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich”. W 1912 roku powstała w Bratnem „Ferma Praktyczna Gospodarstwa dla Chłopców Wiejskich”.

Msza święta, referaty, część artystyczna, degustacja lokalnych przysmaków  - taki był program jubileuszowej uroczystości.

Jak pamiętają do dziś w szkole – twórcy oczekiwali od wychowanków, aby każdy z nich był „dla ziemi synem, dla ludu bratem”.

„Dlatego pamiętajmy, że dzisiejsze oblicze szkoły nie może być postrzegane w oderwaniu od przeszłości, ponieważ przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości…  i uczy jej pokory. A zatem szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych Ojców” – powiedziała w referacie polonistka Teresa Smolińska.