W opinii koalicjantów, debata ta „nie spełnia wymagań demokratycznej, równej i sprawiedliwej debaty społecznej" - napisano w liście otwartym skierowanym do Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jako uzasadnienie sprzeciwu, Koalicja podaje m. in. brak konsultacji spraw organizacyjnych dotyczących spotkania z organizacjami społecznymi oraz naukowcami sceptycznymi wobec GMO, dokonaną przez Kancelarię Prezydenta selekcję osób zaproszonych do dyskusji na Forum, dokonanie podziału uczestników na ekspertów i obserwatorów oraz ustalenie limitów czasowych na wystąpienia.

Organizacja kwestionuje możliwość znalezienia odpowiedzi, przy dzisiejszym stanie wiedzy, na pytania postawione przez organizatorów.

Koalicja, sprzeciwiając się podjęciu rozmów, apeluje o jak najszybsze wprowadzenie zakazu rejestracji, obrotu i uprawy roślin GMO na terenie Polski.

Forum Debaty Publicznej „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?" odbędzie się dziś o 14:00 w Pałacu Prezydenckim.