Jak poinformował minister skarbu został rozstrzygnięty przetarg publiczny w sprawie nabycia 39.714 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Rolne „Rusko" z siedzibą w Rusku. Sprzedaż dotyczyła 100 proc. kapitału zakładowego spółki. Wybrana została oferta złożona przez Wojciecha Wójcika zamieszkałego w miejscowości Dębówiec.