Przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych zbóż na rzecz ARR powinien:

* zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
* złożyć ofertę w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na lokalizację zgłaszanego magazynu,
* poddać magazyn kontroli autoryzacyjnej, którą przeprowadzi Agencja (w przypadku nie posiadania świadectwa autoryzacji magazynu wydanego przez Agencję),
* otrzymać z Agencji świadectwo autoryzacji magazynu.

„Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2008/2009” oraz formularze ofertowe dostępne są:

* w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
* w Oddziałach Terenowych ARR
* na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Źródło: ARR