Archer Daniels Midland Nederland (ADM) w połowie sierpnia wezwał do sprzedaży 48.212.000 akcji Elstar Oils, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki, oferując za jedną akcję 5,50 zł. Zapisy na akcje Elstar Oils w wezwaniu ADM rozpoczęły się 1 września i potrwają do 9 listopada 2011 roku.

Elstar Oils informował wcześniej o porozumieniu, zawartym między ADM a firmą Blazito, należącą do Stanisława Rosnowskiego, która kontroluje 50,9 proc. akcji Elstar Oils. Zgodnie z porozumieniem, firma Blazito zobowiązała się do sprzedaży posiadanych akcji Elstar Oils, w odpowiedzi na ogłoszone przez ADM wezwanie. Umowa będzie obowiązywać, jeśli ADM kupi w wezwaniu co najmniej 80 proc. akcji Elstar Oils, a także jeśli uzyska bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji w Austrii, Niemczech, Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie.

Pod koniec sierpnia wezwanie do sprzedaży 48.212.000 akcji Elstar Oils, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki ogłosiła inna spółka - Koninklijke Bunge B.V., oferując za jedną akcję 6,75 zł. Wzywający zobowiązał się kupić akcje Elstar pod warunkiem, że przynajmniej 80,01 proc. wszystkich akcji spółki, czyli przynajmniej 38.574.422 szt., zostanie objętych zapisami.