- Przejęcie Elstar Oils to istotny krok w ekspansji ADM w segmencie przetwórstwa roślin oleistych, produkcji żywności oraz biopaliw na rynku, który ma duży potencjał wzrostu - powiedział Brent Fenton, prezes zarządu ADM Europe. - Zakłady produkcyjne Elstar Oils są świetnie zlokalizowane, przez co wspaniale uzupełniają i wzmacniają naszą obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podaje.

Elstar Oils posiada dwa zakłady zlokalizowane w północnej Polsce - produkcyjny w Czerninie, w którym prowadzi przerób rzepaku oraz proces rafinacji, pakowania i butelkowania olejów roślinnych oraz w pełni zautomatyzowany zakład wytwarzania biopaliw w Malborku.

13 sierpnia ADM poinformował o podpisaniu umowy, pozwalającej na zakup większościowego pakietu akcji Elstar, a 16 sierpnia Spółka ogłosiła wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Elstar Oils. ADM planuje wycofanie akcji Elstar Oils z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodę na transakcję wydały wcześniej urzędy antymonopolowe w Austrii, Niemczech, na Słowacji i Ukrainie.

Działalność ADM w Polsce obejmuje:
- zakład przetwórczy w Szamotułach zajmujący się rafinacją i butelkowaniem olejów roślinnych dla konsumentów;
- handel zbożem - silosy w Sławie Wielkopolskiej i Chrościnie;
- terminal importu i exportu płodów rolnych (joint venture) w gdyńskim porcie. Ostatnio ogłoszony został plan budowy nowego magazynu zbożowego w celu zwiększenia wydajności terminalu; oraz
- joint venture ze spółką Princes - w celu zwiększenia dystrybucji butelkowanego oleju roślinnego.