W miniony poniedziałek policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na polecenie prokuratury zatrzymali 4 osoby, w związku ze śledztwem prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, dotyczącym m.in. wyrządzania szkody w mieniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w wielkich rozmiarach. Bank miał ponieść straty w wysokości co najmniej 12 mln 730 tys. zł.

"Wśród zatrzymanych są byli: prezes, wiceprezes oraz członkowie zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. W Prokuraturze Okręgowej w Koninie usłyszeli oni zarzuty obejmujące działania w różnych konfiguracjach osobowych, a polegające m.in. na wyrządzaniu szkody majątkowej PBS w Ciechanowie w kwocie 1 mln 265 tys. zł poprzez bezzasadną wypłatę udziałów członkowskich, na podstawie przerobionego dokumentu, oraz udzielania kredytów pomimo braku właściwego zabezpieczenia na łączną kwotę ponad 7 mln 250 tys. zł." - podaje w komunikacie KWP w Radomiu.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec zatrzymanych  dozorów policji, połączonych z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz ustalonym świadkiem. Od podejrzanych zażądano poręczeń majątkowych w kwotach od 25 do 100 tys. zł oraz nałożono na nich zakazy opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportów.

W toku prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że w okresie od stycznia 2013 roku do listopada 2016 roku w funkcjonowaniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dochodziło do licznych nieprawidłowości. Polegały one m.in. na niedopełnianiu obowiązków oraz nadużyciu uprawnień przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.

Osoby te, według śledczych, działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Ich działania polegały m.in. na wypłacaniu udziałów członkom banku w oparciu o antydatowane dokumenty, prowadzeniu dokumentacji dotyczącej członków banku w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, oraz udzielaniu różnym podmiotom kredytów pomimo braku zdolności kredytowej, z naruszeniem wewnętrznych procedur bankowych. Swoim działaniem osoby te wyrządziły PBS w Ciechanowie szkodę w łącznej wysokości co najmniej 12 mln 730 tys. zł.

W toku postępowania zarzuty usłyszało 6 osób. Śledztwo ma jednak wciąż charakter rozwojowy. Policja zmierza do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za działania podejmowane na szkodę PBS w Ciechanowie. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie.