W tym roku Agencja wpłaci do budżetu jeszcze 1 mld 50 mln zł, z tego w październiku - 350 mln zł (to wpłata za trzeci kwartał br.) oraz w grudniu 700 mln zł (wpłata za czwarty kwartał).

Od stycznia do lipca Agencja przekazała już 1 mld 473 mln zł.

Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży państwowej ziemi. W tym roku Agencja chce sprzedać znacznie powyżej 100 tys. hektarów. W pierwszym półroczu br., właściciela zmieniło 51 tys. hektarów agencyjnych gruntów, czyli o prawie 40 proc. więcej, niż w 2010 r. W ubiegłym roku łącznie ANR sprzedała ok. 97 tys. ha.

Do Funduszu Rekompensacyjnego w pierwszej połowie tego roku Agencja wpłaciła ponad 244 mln zł, a do końca października przekaże kolejnych 20 mln zł. W sumie od końca 2006 r. do Funduszu trafiło ponad 2 mld 700 mln zł.

Fundusz Rekompensacyjny powstał na mocy ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Chodzi o mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski. Odszkodowania za mienie zabużańskie są wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego. Zgodnie z przepisami, uprawnionym przysługuje rekompensata w wysokości 20 proc. wartości mienia. O takie rekompensaty stara się ok. 92 tys. osób.

Rekompensaty wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego. Do czerwca 2011 r. z tego Funduszu wypłacił ponad 38,6 tys. rekompensat wartych ponad 1,7 mld zł.