Spotkanie w redakcji Farmera było jednym z punktów tygodniowej wizyty Polsce gruzińskich dziennikarzy związanych z branżą agro. Jednym z głównych tematów rozmów była organizacja funkcjonowania mediów rolniczych. Gości interesowały zarówno sposoby finansowania mediów rolniczych jak również organizacja pracy samej redakcji czy sposoby zwiększania zasięgu mediów rolniczych. Jak nas poinformowano redakcja Farmera została wybrana ze względu wielopłaszczyznowe działanie i podążanie za nowoczesnymi trendami. W dyskusji udział wzięło 9 gruzińskich dziennikarzy reprezentujących różne media związane z branżą rolniczą. Okazało się, że chociaż dziennikarstwo oraz prasa i programy na temat rolnictwa istnieją w Gruzji od dawna, to nadal mają one trudności z finansowaniem.

W tym roku w Gruzji powstało stowarzyszenie agro dziennikarzy (AGAJ - Associationof Georgian Agricultural Journalists), którego celem jest m.in. transfer wiedzy i doświadczeń z innych krajów - poznają cudze doświadczenie, przetwarzają i przystosowują do swoich lokalnych warunków. Przyjazd do Polski jest ich drugą wizyta w ramach tego programu.