Pomimo niesprzyjającej pogody targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwszego dnia wzięło w nich udział blisko 700 osób, natomiast drugiego dnia przybyło około 1000 największych plantatorów rolnych.

Celem targów było przekazanie wiedzy na temat środków ochrony roślin oraz zaprezentowanie ich działania na poletkach doświadczalnych.

Producenci rolni mogli porównać kolekcje odmian rzepaku, zbóż ozimych i jarych oraz kukurydzy.

Prezentowane były gatunki odmian najważniejszych roślin uprawnych oraz technologie herbicydowe, fungicydowe, nawozowe oraz regulatorów i biostymulatorów.

Na poletkach rzepaku ozimego szczególną uwagą cieszyły się technologie herbicydowe, gdzie można było porównać działanie preparatów stosowanych doglebowo oraz nalistnie, a także technologie skracania rzepaku wraz z ochroną grzybobójczą. Podkreślano marginalizowaną w ostatnich latach rolę jesiennego zabiegu fungicydowego chroniącego uprawę rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych oraz czernią krzyżowych. Tam, gdzie zastosowano fungicyd triazolowy Brasifun 250 EC, rośliny były zdrowe i odpowiednio skrócone.

Spośród przedstawionych jesiennych opcji herbicydowych każdy mógł znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Zaprezentowano różne opcje herbicydowe m. in. wariant dwuzabiegowy przeznaczony dla plantacji będących pod dużą presją chwastów jarych; jesienne zwalczenie przede wszystkim miotły zbożowej np. Tolurex 500 SC, natomiast wiosną jeden z najbardziej popularnych preparatów - Galaper Strong. Na poletkach z przetestowanymi fungicydami zbożowymi można było przekonać się o zasadności stosowania pełnej ochrony plantacji. Pierwszy zabieg wykonany już jesienią zabezpieczał i chronił plantacje przed patogenami.

Działanie zapobiegawcze i interwencyjne przed chorobami, które rozwijają się już jesienią zaprezentowano na przykładzie połączenia fungicydu Propco 250 EC z preparatem zawierającym karbendazym bądź fenpropimorf.

Producenci rolni dużą uwagę poświęcali nawożeniu dolistnemu oraz biostymulacjii, które są ważnym elementem jesiennej technologii uprawy nie tylko rzepaku ale również zbóż. Na poletkach można było obserwować różnice po zastosowania rozmaitych technologii opartych o takie preparaty jak: Nano Active, Nano Active Forte, Kelpak czy Dynamic Cresco - polecanym szczególnie w zbożach. Na trudne zagadnienia oraz pytania gości odpowiadał Robert Schewes - specjalista od Kelpaku.

Swoje doświadczenie z biostymulatorami na targach Agrobudziejewo umieściła także Krajowa Federacja Producentów Zbóż. Mimo, że pogoda nie dopisywała poletka doświadczalne cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Uczestnicy targów chętnie brali udział w wykładach tematycznych, które poprowadzone zostały przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr Zuzannę Sawinską i dr Witolda Szczepaniaka oraz z Instytutu Ochrony Roślin - Poznańskiego Instytutu Badawczego - mgr inż. Grzegorza Pruszyńskiego. Służyli oni także fachowym doradztwem przy poletkach demonstracyjnych.

W czasie targów specjaliści PUH Chemirol przedstawili liczne prezentacje dotyczące m.in. planowania jesiennej ochrony rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych przed chwastami, chorobami i szkodnikami oraz wpływu biostymulatorów na rozwój tych upraw.

Współorganizatorami targów Agrobudziejewo nauka, doświadczenie, praktyka były wiodące firmy z branży środków ochrony roślin, nasiennej, nawozowej i paszowej.