Agrokonferencje to doroczne spotkania finansistów i ekonomistów z firmami i instytucjami z branży rolno-spożywczej, które są okazją do merytorycznej dyskusji na tematy najbardziej aktualne dla producentów, przetwórców, dostawców i dystrybutorów działających w agrobiznesie. Agrokonferencja 2018 poświęcona była tematyce kosztów w sektorze rolno-spożywczym, widzianych z perspektywy ekspertów z różnych dziedzin biznesu.

W obliczu gwałtownych i szybko zachodzących zmian, takich jak: globalizacja, rewolucja cyfrowa, konkurowanie systemami, transformacja modeli biznesowych i ekonomia współdzielenia, słowo „koszty” nabiera nowego znaczenia. Przedsiębiorcy są świadomi, że w szybko zmieniającym się otoczeniu, niska cena nie stanowi już przewagi konkurencyjnej, a zbyt wysokie koszty eliminują z gry nawet największe firmy. Jak więc dopasować politykę kosztów do sytuacji przedsiębiorstwa? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć eksperci zaproszeni do dyskusji. Fachowcy zaprezentowali przedsiębiorcom różne pomysły na optymalizację kosztów, oraz rozwiązania służące rozwojowi w zmieniających się warunkach i otoczeniu biznesowym. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez bank BGŻ BNP Paribas raportu: „Agro-ring, koszty w ujęciu scenariuszowym”, w którym rozważa różne scenariusze warunków prowadzenia biznesu w bliższej i dalszej przyszłości.

- Jako lider w finansowaniu klientów z sektora rolno-spożywczego uważnie obserwujemy sytuację w sektorze food&agro, by móc elastycznie i innowacyjnie reagować na pojawiające się potrzeby klientów i zmiany sytuacji. Obecnie jednym z największych wyzwań są rosnące potrzeby żywnościowe dla większości rozwijających się krajów. Dlatego prezentujemy w tym roku publikację, w której analizujemy szeroko rozumiane koszty w ekosystemie produkcji żywności w Polsce. Tegoroczna publikacja stanowi dobry punkt wyjścia do szerokiej debaty na temat przyszłości polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego – mówi Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Raport „Agro-ring, koszty w ujęciu scenariuszowym” jest efektem współpracy ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas z firmą doradczą Capful Polska, która przeprowadziła szczegółowe badania ankietowe wśród producentów żywności oraz liderów związków branżowych. Eksperci doszli do wniosku, że w drugiej dekadzie XXI w. zarządzanie kosztami według dotychczasowych zasad przestaje się sprawdzać, a przedsiębiorcy stają przed ogromnym wyzwaniem weryfikacji swojego podejścia.

Początek raportu to zbiór najczęściej spotykanych modeli biznesowych w sektorze rolno-spożywczym. W każdym z nich przeprowadzono analizę kosztów i poszukiwano czynników, które mają największy wpływ na działalność w poszczególnych branżach oraz tych, które mogą na nie najsilniej wpływać w perspektywie pięciu lat. W kolejnych rozdziałach przeanalizowano koszty pracy, energii, surowców i wdrożenia technologii. Zgromadzony materiał badawczy umożliwił zaś wyodrębnienie spośród czynników zmian, najsilniejszych trendów i niepewności. Zbudowano w oparciu o nie scenariusze przyszłości - cztery niezależne, równie prawdopodobne warianty przyszłości sektora rolno-spożywczego w perspektywie do 2023 r.