Można nabyć 212 500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki Agroma Kutno.

Spółka zajmuje się przede wszystkim sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych, części zamiennych do maszyn rolniczych, paszy, nawozów, środków ochrony roślin, artykułów zootechnicznych, narzędzi warsztatowych, opon oraz akumulatorów. Prowadzi także działalność usługową w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn rolniczych oraz serwis opon.