Do zbycia jest 54 400 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Stanowi to 85 proc. kapitału zakładowego spółki.

Cena wywoławcza pakietu 54.400 udziałów wynosi 4025600 zł. Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 74 zł. Aukcja odbędzie się 23 lutego 2012 roku w Warszawie.