Spotkanie w siedzibie resortu Warszawie odbyło się w miniony czwartek. „Dzisiejszą rozmową w Ministerstwie Rolnictwa otwieramy serię spotkań z urzędnikami, którzy zobowiązani są do pracy na rzecz polskiego rolnictwa, lub zamykamy drogę rozmów - zależy to od postawy ministra Ardanowskiego. Obietnice nas nie przekonają tylko konkrety się liczą.” – napisał przed spotkaniem na fejsbukowej stronie lider AGROunii Michał Kołodziejczak.

Już po fakcie skomentował, że rozmowa z ministrem była „trudna, momentami męska, a nawet bardzo”, ale jednocześnie konstruktywna. Jak czytamy na profilu nowej rolniczej organizacji:

„1. Minister Ardanowski zobowiązał się podjąć decyzje w zakresie naprawienia szkód dla hodowców którym wybito świnie a nie zostały wypłacone odszkodowania.
2. Minister przeanalizuje dokładnie nieprawidłowości Powiatowej Lekarz Weterynarii w Parczewie, Wojewódzkiego Lekarza i podejmie decyzje odnośnie dymisji.
Te dwa punkty i reakcja Ministra wskażą nam dalsza drogę. Liczymy na konstruktywną pracę.
Po kolei będziemy realizować wszystkie nasze postulaty. Krok po kroku. Nie pozwolimy by minister otworzył 15 tematów jednocześnie i dzięki temu nie zrealizował żadnego.
Strajk? Tak - jeśli nasze słuszne postulaty nie będą realizowane.”

Postulaty AGROunii zgłaszane w trakcie protestu na A2:

1. Wypłata odszkodowań dla hodowców za świnie wybite urzędowo w ramach walki z wirusem ASF, niezależnie od decyzji podjętych w tym względzie przez weterynarię.

2. Dymisja Powiatowej Lekarz Weterynarii w Parczewie Anny Gołackiej, dymisja Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Pawła Piotrkowskiego oraz dymisja Głównego Lekarza Weterynarii Pawła Niemczuka.

3. Podjęcie natychmiastowych, realnych i skutecznych działań zmierzających do zwalczenia wirusa ASF w Polsce.

4. Przeprowadzenie audytu wydatkowania publicznych środków finansowych przekazanych rolniczym organizacjom branżowym, związkom rolniczym oraz wszelkim innym podmiotom uznawanym za reprezentujące środowisko rolnicze.

5. Przedstawienie audytu środków finansowych pozostających w dyspozycji Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych oraz wydatkowania tych środków wraz z oceną efektywności.

6. Uzdrowienie Izb Rolniczych poprzez zmianę regulacji ustawowych wypracowanych wraz ze środowiskiem rolniczym.

7. Wprowadzenie przepisów nakładających obowiązek znakowania produktów rolno-spożywczych flagą kraju produkcji oraz prowadzenie realnych kontroli jakości żywności.

8. Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego Polski poprzez skuteczną ochronę rodzimej produkcji rolnej oraz przywrócenie zasad zrównoważonego handlu.

9. Prowadzenie polityki międzynarodowej uwzględniającej interes gospodarstw rodzinnych tj. zaprzestanie finansowania rolnictwa w państwach stanowiących konkurencję dla polskich rolników oraz wypracowanie możliwości ponownego eksportu polskiej produkcji rolnej na chłonny kierunek wschodni.

10. Wycofanie się polskiego rządu z poparcia przepisów mających ograniczyć swobodę wypowiedzi i komunikacji w internecie.