Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich to płaszczyzna wymiany wiedzy, dobrych praktyk, jak również platforma debat i dyskusji eksperckich dotyczących przyszłości edukacji rolniczej w Polsce. Głównymi tematami tegorocznego Forum są:
1) zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
2) fundusze europejskie;
3) edukacja na obszarach wiejskich.

W pierwszym dniu konferencji zapowiedziało udział 50 osób: młodych lokalnych liderów wiejskich, uczniów szkół rolniczych oraz studentów uczelni wyższych. Natomiast w sesji plenarnej drugiego dnia uczestniczyć będzie 150 osób, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji rolniczych oraz okołorolniczych z terenu całej Polski.

Forum będzie obejmować następujące obszary tematyczne:
1) innowacje w rolnictwie a rola nauki w transferze wiedzy i technologii;
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, edukacja, młodzież a rozwój obszarów wiejskich;
3) oświata rolnicza, doradztwo rolnicze a młodzi rolnicy.