Podpisano umowy sprzedaży pakietu 7400 akcji Skarbu Państwa w spółce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S. A. z siedzibą w Radomiu, na rzecz uprawnionych pracowników Spółki i producenta rolnego tj.:
- Paweł Woźniak: 1000 akcji o wartości 74 000 zł,
- Waldemar Leszczyński: 1000 akcji o wartości 74 000 zł,
- Sebastian Pysiak: 300 akcji o wartości 22 200 zł,
- Justyna Pastuszka: 100 akcji o wartości 7 400 zł,
- JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i Jarosław Ptaszek w Stężycy: 5000 akcji o wartości 370 000 zł.


Sprzedaż akcji nastąpiła w trybie art. 33 ust. 3 w związku z art. 69b ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), tj. zgody Rady Ministrów.