Prokurator Lema wyjaśniła, że Mariuszowi A. zarzucono popełnienie 38 przestępstw, w tym siedmiu o charakterze korupcyjnym.

- Pozostałe przestępstwa dotyczą poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne oraz niedopełnienie przez A. rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych mu zadań, a przez to działania na szkodę interesu publicznego - dodała Lema. Jak wyjaśniła, działania oskarżonego godziły w obowiązujący w Polsce unijny system ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa.

Akt oskarżenia obejmuje jeszcze trzy inne osoby, którym zarzucono siedem przestępstw - wręczenie łapówek Mariuszowi A. albo złożenie obietnic wręczenia korzyści majątkowych.

Z informacji śledczych wynika, że łapówki wręczano za wyłowienie większej ilości ryb niż dopuszczały limity.

Lema wyjaśniła, że sprawa jest jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez zachodniopomorski wydział PK we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i dotyczy zachowań korupcyjnych innych byłych inspektorów rybołówstwa. W postępowaniu zarzucono popełnienie 165 przestępstw - przyjmowania i wręczania łapówek poinformowała rzeczniczka.

Do głównych działań Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego należy nadzór połowów komercyjnych, sportowych, rekreacyjnych, a także kontrola działalności zarybieniowej oraz naukowo-badawczej. Inspektorzy przeprowadzają kontrole zarówno na lądzie jak i na morzu, w tym na pokładach polskich i zagranicznych statków rybackich. Szczeciński oddział odpowiada za obszar Zalewu Szczecińskiego, jeziora Dąbie, Odry Zachodniej oraz za wody Morza Bałtyckiego od zachodniej granicy państwa do Dźwirzyna.