W oświadczeniu przekazanym dziennikarzom minister dowodzi, że jego dymisja jest następstwem „braku zdjęcia nadwyżek trzody chlewnej ze strefy z ograniczeniami (przy granicy z Białorusią) w formie uzupełnienia rezerw strategicznych państwa przez Agencję Rezerw Materiałowych podległą Ministrowi Gospodarki.”

Jak wiadomo z doniesień PAP, minister gospodarki Janusz Piechociński naciskał na ministra Kalembę, aby podał się on do dymisji. Jak podaje w swoim oświadczeniu Stanisław Kalemba, „28 lutego br. Minister Gospodarki wydał w tym zakresie (tj. co do ARM - dop. red.) decyzje. Jednak nie są one realizowane.”

Już jutro oczekiwane jest wskazanie przez PSL kolejnego ministra.

Przebieg wydarzeń wskazuje zatem na konflikt w PSL. 

- Najprawdopodobniej jakiś konkurent ministra Kalemby, może były minister Marek Sawicki, powróci na tę funkcje. Odczytujemy tę całą sytuację raczej jako walkę frakcji w Polskim Stronnictwie Ludowym i to jest faktyczna przyczyna tej dymisji a nie walka o interesy rolników - ocenił szef klubu Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk.

W załączeniu "Oświadczenie" ministra Stanisława Kalemby.