Cena gruntów za I kwartał br. została określona na podstawie 3,4 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 20 tys. ha gruntów.

Najwyższe ceny uzyskano w województwach: opolskim (26,3 tys. zł), śląskim (24,5 tys. zł), pomorskim (21,1 tys. zł), kujawsko-pomorskim (21 tys. zł) i wielkopolskim (20,4 tys. zł), a najniższe w województwach: lubelskim (10,2 tys. zł) i lubuskim (10,6 tys. zł).

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej o powierzchni do 1 ha - 19,3 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości 300 ha i więcej - 18,3 tys. zł/1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1-10 ha - 13,6 tys. zł/1 ha.

Wzrost cen w pierwszym kwartale 2011 r. odnotowano głównie w województwach: podlaskim i opolskim.

W I kwartale 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała ponad 24 tys. ha. Jest to najwyższa sprzedaż Agencji od 4 lat w pierwszych trzech miesiącach roku.

W latach poprzednich w I kwartale ANR udawało się sprzedawać odpowiednio: 2008 r. - ok. 18 tys. ha, w 2009 r. - 15,6 tys. ha, w 2010 r. - prawie 16 tys. ha.

Sprzedaż w I kwartale br. jest o 7,7 proc. wyższa od zakładanej (ok. 22 tys. ha). W ciągu 3 miesięcy roku najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe ANR w: Szczecinie (wraz z Filią w Koszalinie), Olsztynie (wraz z Filią w Suwałkach), Bydgoszczy oraz Gdańsku. Tak dobry wynik w pierwszych miesiącach roku jest efektem prowadzonej od ponad 2 lat polityki Agencji, polegającej na ciągłym zwiększaniu podaży gruntów z Zasobu WRSP.

W 2011 roku procedurom sprzedaży zostanie poddanych ok. 300 tys. ha. Natomiast bezpośrednio do sprzedaży Agencja wystawi 200 tys. ha. Intensyfikacja sprzedaży jest związana m.in. z planem finansowym Agencji na 2011 rok. Zgodnie z nim ANR ma w tym roku odprowadzić bezpośrednio do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny ok. 2,5 mld zł. Oznacza to, że w tym roku sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP powinna znacząco przekroczyć poziom 100 tys. ha.