W bieżącym roku do przekazania na rachunek budżetu państwa pozostaje kwota 700 mln zł, będzie to wpłata za czwarty kwartał br.

Kwota przekazów ANR do budżetu państwa w okresie od stycznia do października 2011 roku wyniosła już 1.823,1 mln zł.

Łączna kwota wpłat ANR do budżetu państwa w okresie od 2005 r. do końca października 2011 r. to 6.679,7 mln zł.

Z kolei kwota przekazów do Funduszu Rekompensacyjnego w okresie od stycznia do października 2011 roku wyniosła 264,6 mln zł. Wpłata za trzeci kwartał br. jest ostatnim przekazem na rachunek Funduszu w tym roku (zaliczka za IV kwartał br. będzie płatna na początku przyszłego roku).

ANR wpłaciła już do Funduszu Rekompensacyjnego 2.738,1 mln zł.