Wśród przekazanych nieruchomości znalazły się m.in.:

• ponad 7 ha na rzecz Gminy Miękinia pod budowę zespołu boisk sportowych z zapleczem, oraz pod budowę zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego o wartości szacunkowej ponad 600 tys. zł,
• ponad 10 ha na rzecz Gminy Środa Śląska pod budowę dróg dojazdowych, parkingów i zieleni parkowej o wartości szacunkowej ponad 2,2 miliona zł,
• ponad 5 ha na rzecz Gminy Oleśnica pod budowę schroniska dla zwierząt i boisko sportowe o wartości szacunkowej ponad 550 tys. zł,
• ponad 1,50 ha na rzecz Gminy Polkowice pod budowę polderu „Sobin” o wartości szacunkowej ponad 90 tys. zł,
• prawie 0,2 ha gruntów na rzecz Gminy Złotoryja, z przeznaczeniem pod plac manewrowy dla autobusów szkolnych, o wartości szacunkowej ponad 20 tys. zł,
• prawie 1,5 ha gruntów na rzecz Gminy Prusice, z przeznaczeniem pod terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne wartości ponad 180 tys. zł,
• gminy: Dzierżoniów, Kąty Wrocławskie i Czernica otrzymały łącznie grunty o powierzchni ponad 7 ha i wartości prawie 2 mln zł na budowę i powiększenie cmentarzy komunalnych.
• prawie 1 ha na rzecz Powiatu Jawor pod budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości ponad 150 tys. zł.