Jak podkreśla ANWIL zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami, sól podlega badaniom jakościowym, w tym okresowym badaniom na zawartość wybranych metali, także ciężkich. - Chcemy podkreślić, że dotychczasowe wyniki naszych badań nie wykazały obecności metali ciężkich w ilościach, które można uznać za niebiezpieczne dla zdrowia. Podawane przez niektóre media informacje o obecności substancji szkodliwych czy wręcz kancerogennych w naszej soli nie są poparte wiarygodnymi i certyfikowanymi badaniami. Jednoczesne porównywanie wyników tych analiz do norm obowiązujących dla soli spożywczej jest działaniem co najmniej nierzetelnym, wprowadzającym w błąd odbiorców informacji. Według naszej wiedzy skład soli wypadowej nie niesie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia - pisze ANWIL.


Spółka wyraziła pełną gotowość do współpracy z instytucjami, które prowadzą działania związane z tzw. aferą solną.