- Sponsoring sportowy na poziomie narodowej kadry otwiera przed ANWIL zupełnie nowe możliwości. Chcemy, aby nasi klienci kojarzyli ANWIL nie tylko z najwyższą jakością produktów i usług, ale także z wartościami takimi jak ambicja, siła, wytrwałość, zaangażowanie i determinacja. Stawiając sobie takie cele z pełną świadomością wybraliśmy właśnie podnoszenie ciężarów - dyscyplinę sportową, która zapisała wiele wspaniałych kart w historii polskiego sportu i której reprezentanci należą do światowej czołówki - uzasadnił decyzję Spółki Prezes Zarządu ANWIL Krzysztof Wasielewski.

Zawarcie umowy sponsoringowej z ANWIL, to wydarzenie bez precedensu także dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. W swojej dziewięćdziesięcioletniej historii Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, po raz pierwszy porozumiał się z polską Firmą w kwestii zaangażowania na poziome sponsora generalnego. Zgodnie z umową ANWIL będzie Generalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w Podnoszeniu Ciężarów we wszystkich kategoriach wiekowych.

- Rozpoczęcie współpracy z firmą ANWIL, stanowi jedną z naszych najważniejszych decyzji ostatnich lat. Cieszymy się z pozyskania tak znaczącego i rozpoznawalnego sponsora, jakim jest włocławski ANWIL. Wierzę, że właśnie współpracując z takim sponsorem, jesteśmy w stanie sięgać po najwyższe laury we wszystkich kategoriach wiekowych - powiedział Szymon Kołecki, prezes Polskiego Związków Podnoszenia Ciężarów.