Informując we wtorek o nagrodzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego, Anwil podkreślił, że wyróżnienie to otrzymał drugi rok z rzędu. Spółka wyjaśniła, że organizacja przyznała jej złoty medal m.in. za realizację międzynarodowego programu Product Stewardship - Opieka nad produktem i promowanie idei SHE Excellence - Safety, Health and Environment.

Jak zaznaczył Anwil, "docenione przez międzynarodowe stowarzyszenie działania skupiają się na zapewnieniu, by produkowane nawozy, jak również wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty, były przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego".

- Troska o najwyższą jakość, bezpieczeństwo procesowe i odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych w procesie produkcji jest dla nas jedną z naczelnych zasad, których permanentnie przestrzegamy - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie spółki. Jak oceniła, potwierdzeniem podejmowanych tam działań jest właśnie złoty medal przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe.

- To dla nas ważne, szczególnie w kontekście realizowanej inwestycji - budowy trzeciej linii nawozowej. Już niebawem nasze zdolności produkcyjne wzrosną o połowę, a jakość nowo oferowanych nawozów będzie zgodna z najwyższymi standardami dotyczącymi zarówno produktu końcowego, jak i poszczególnych etapów jego powstawania z poszanowaniem środowiska, w którym funkcjonujemy - podkreśliła Żyro.

Anwil przypomniał, że dołączył do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego w 2018 r. Wyjaśnił, że jest to organizacja zrzeszająca podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania. "Do ich grona należą również organizacje badawcze, naukowe i edukacyjne, koncentrujące swoje działania na kwestiach związanych z produkcją roślinną" - dodała spółka.

Jak wspomniał Anwil, spółka ta należy również do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów - Fertilizers Europe. "Dzięki przynależności do takich międzynarodowych organizacji branżowych Anwil jest aktywnym uczestnikiem dyskusji na temat przyszłości światowego rynku nawozowego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz działań edukacyjnych związanych z odżywianiem roślin" - zaznaczono w informacji.

Anwil z siedzibą we Włocławku (kujawsko-pomorskie) to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Już wcześniej Anwil informował, że uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej zwiększy jego zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Według Anwilu, rozbudowa segmentu nawozowego, której ukończenie planowane jest na 2022 r., pozwoli na poszerzenie portfolio o cztery rodzaje produktów: saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. W 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie.