Jak podkreśla PSE, owinięcie się włókniny na przewodach stwarzają szereg zagrożeń. Materiał wywołuje zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu.

Praca systemu elektroenergetycznego jest planowana w taki sposób, by wyłączenie jednej linii nie powodowało zakłóceń - podkreśliły PSE. Jeżeli jednak w tym samym czasie przestanie działać kilka z nich, sytuacja może być bardzo poważna, a ryzyko dużej awarii rośnie - zwrócił uwagę operator.

PSE zaznaczają, że od kilku lat obserwują rosnącą liczbę podobnych przypadków z agrowłókniną, zwłaszcza wiosną, ponieważ wtedy materiału tego na polach używa się najczęściej.

Agrowłókninę zgodnie z zaleceniami producenta trzeba mocować do ziemi i regularnie sprawdzać, czy nie ma ryzyka jej zerwania. Zwisającej z przewodów agrowłókniny nie wolno samodzielnie ściągać, ale należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.