PRZEGLĄD PRASY: Inne jej zazdroszczą i robią co mogą, by wyrwać się spod skrzydeł samorządów.
Kilka miesięcy temu wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper oraz Przemysław Nowak - wiceprezydent Bydgoszczy podpisali porozumienie w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy. Od trzech miesięcy jest to placówka resortowa. - Ta zmiana dała nam poczucie stabilizacji - cieszy się Andrzej Wiosna, dyrektor szkoły. - Będziemy mogli się rozwijać. Od przyszłego roku szkolnego będziemy kształcić także techników architektury krajobrazu, a od przyszłego roku kalendarzowego otrzymamy większe pieniądze na rozwój szkoły. Część przeznaczymy na remont i modernizację, a część wydamy na zakup pomocy dydaktycznych.

Źródło: Gazeta Pomorska