W ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej znanej jako „health-check” Polska otrzymała dodatkowe środki finansowe na cele przez siebie ustalone.

Jednym z pomysłów Ministerstwa Rolnictwa jest wsparcie utrzymania bydła na terenach południowej Polski. To wsparcie ma dotyczyć krów niezależnie od kierunku produkcji. Mówi się o dotacji w wysokości 150 euro do sztuki.

- Nie jest to kwota duża i ona zapewne wynika z możliwości finansowych, ale to działanie zdecydowanie popieram – mówi Ardanowski. -Jeżeli Polska nie podejmie publicznych interwencji w południowej Polsce to rolnictwo tam zaniknie – dodaje.