Minister w liście wyraził przekonanie, że Komisja Europejska w tej kryzysowej, niespotykanej jak dotąd sytuacji, uruchomi instrumenty interwencji rynkowej ukierunkowane m.in. na tymczasowe zagospodarowanie nadwyżek na rynkach wołowiny, baraniny, mleka oraz drobiu, przyczyniając się do stabilizacji rynkowej i żywotności tych branż.

Drugi list do komisarza Wojciechowskiego dotyczy zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Minister poinformował w nim, że wstępnie na walkę ze skutkami koronawirusa z PROW 2014-2020 Polska planuje przeznaczyć około 1 mld euro - czytamy w poniedziałkowym komunikacie resortu.

Resort proponuje w nim kilka sposobów wykorzystania unijnych środków na walkę z epidemią COVID 19. Chodzi m.in. o wzmocnienia działania "współpraca" tj. wprowadzenie dedykowanych rozwiązań, "aby jeszcze mocniej podkreślić udział rolników w działaniach na rzecz skracania łańcucha dostaw żywności". Kolejny pomysł, to rozszerzenie zakresu stosowanych obecnie gwarancji ze środków PROW 2014-2020 o kredyty obrotowe. Ponadto trwają prace nad dodatkowym instrumentem wsparcia w postaci dopłaty do odsetek bankowych.

Ponadto Polska pracuje nad wprowadzeniem specjalnych rozwiązań w zakresie operacji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, dotyczy to np. kwalifikowania wydatków nieinwestycyjnych (np. przechowywanie produktów rolnych, zagospodarowanie produktów, których po okresie przechowywania nie będzie można sprzedać na rynku).

Polska planuje także wprowadzić zmiany PROW 2014-2020 w zakresie rozpoczynania, prowadzenia i rozszerzenia działalności gospodarczej, polegającej m.in. na przechowywaniu sprzedanych przez rolnika produktów rolnych dla mikro i małych przedsiębiorstw w formie dopłat do kosztów przechowywania oraz dopłat do nieodpłatnego przekazania produktów organizacjom non-profit. Wsparcie miałoby charakter premii do wysokości 70 tys. euro. Powyższe rozwiązanie mieści się w zakresie obowiązującego rozporządzenia niemniej jednak proszę o potwierdzenie tego faktu.