Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski gości w niedzielę w Poznaniu na targach "Smaki Regionów". W trakcie gali finału konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", minister podkreślił, że "priorytetowa rola wsi i rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wynikająca również z programu Prawa i Sprawiedliwości, ma silne wsparcie ze strony kierownictwa naszej formacji politycznej, a w szczególności Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest udawane".

Jak mówił, "zrównoważony rozwój i wsparcie dla - przez wiele lat marginalnie, peryferyjnie traktowanych - obszarów wiejskich jest najważniejszą składową programu Prawa i Sprawiedliwości".

Minister wskazał, że łatwiej jest również uzyskiwać sukcesy na arenie międzynarodowej, "negocjować twardo w Brukseli, jeżeli murem stoi rządząca partia, ministrowie z premierem, ministrem spraw zagranicznych, który jest tym głównym negocjującym - niż tylko i wyłącznie starania pojedynczego ministra. To jest również szalenie ważne".

- Uruchamiamy programy, które mają ludziom na wsi pomóc w rozwoju przedsiębiorczości. To są i środki i ułatwienia prawne, chyba najlepsze w tej chwili w Europie, dotyczące rolniczego handlu detalicznego, możliwości sprzedaży wszystkiego, co w gospodarstwie się urodziło, urosło, przetwarzania tego bez żadnych biurokratycznych utrudnień i konieczności uzyskiwania zgód, pozwoleń ze strony służb weterynaryjnych, czy sanitarnych. To jest łatwość uruchamiania zakładów, które w sposób półprzemysłowy mogą produkować na rynki lokalne w ramach działalności ograniczonej i lokalnej - podkreślił Ardanowski.

Dodał, że kolejnym ułatwieniem, które - jak zapewnił - ma zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, ma być przywrócenie możliwości prowadzenia w gospodarstwach małych ubojni dla zwierząt.

- Ja wiem, że to się nie podoba wielkim przetwórcom, wielkim zakładom, które upatrują w tym jakieś ograniczenie dla swojej ekspansywności, ale to bardzo pomoże rolnikom, którzy chcą zajmować się sprzedażą żywności bezpośrednio ze swoich gospodarstw - tłumaczył.

- To jest zresztą powrót, czy też naprawienie win, jakie państwo polskie - nie nasza formacja - w latach 90. i po roku 2000 wobec polskiej wsi popełniło niszcząc ogromną liczbę małych zakładów przetwórczych. Bez żadnego uzasadnienia, z głupoty lub ze złej woli. I jedno i drugie jest obciążeniem. Nikt się za to do tej pory nie tłumaczył, nikt się w pierś nie uderzył. Zniszczono tysiące małych zakładów przetwórczych w Polsce, które były siłą polskiej wsi. I staram się, chociaż w części, to odtworzyć, odbudować - bo na tym będzie polegała również przyszła siła ekonomiczna polskiej wsi - dodał minister.